Motie Ouwehand: vanuit het voor­zorgs­be­ginsel scenarios ontwik­kelen over de gaswinning


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gaswinning in Groningen aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor de omwonenden,

verzoekt de regering vanuit het voorzorgsbeginsel scenario’s te ontwikkelen over de gaswinning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, CDA, PVV, CU, GL, PvdD, GrK/O

Tegen

VVD, PvdA, D66, SGP, 50+, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet