Motie Ouwehand: de doelen voor ener­gie­be­sparing verhogen en reali­seren


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een lager gasgebruik bijdraagt aan de klimaatdoelen en van belang is voor de noodzakelijke verlaging van de gasproductie,

constaterende dat er nog veel besparingsmogelijkheden onbenut blijven, zoals het afbouwen van de productie van kunstmest, het versneld isoleren van woningen en het verduurzamen van de tuinbouwsector,

verzoekt de regering, de doelen voor energiebesparing te verhogen en te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU, GL, SGP, PvdD, 50+, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, GrK/O, GrBvK, Houwers, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer