Motie Ouwehand c.s. over het niet in lijn liggen van de Miljoe­nennota met de beperking van de opwarming van de aarde


29 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

stelt vast dat de Miljoenennota en de onderliggende deelbegrotingen voor 2019 niet in lijn liggen met het doel om (naar rato) de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Raan
Wassenberg
Teunissen
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK