Motie Ouwehand: duurzame ontwik­keling op integrale wijze in het Neder­lands onderwijs faci­li­teren


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat duurzaamheid in het onderwijs een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd zou kunnen worden, gebruik makend van de reeds aanwezige kennis binnen de onderwijssector en in het buitenland, en met een voorstel hierover naar de Kamer te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Çegerek

Van Tongeren

Van Veldhoven

Smaling

Krol

Klein


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, D66, CU, GL, PvdD, 50+Baay, 50+Klein

Tegen

PVV, VVD, CDA, SGP, GrBvK, VanVliet