Motie Ouwehand: bronnen micro­plastics in zee opnemen in uitwerking van Kader­richtlijn Mariene Strategie


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris in de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie werkt aan aanvullende maatregelen om de aanwezigheid van plastic in zee terug te dringen; de zogenaamde plastic soep;

constaterende, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) recent heeft geïnventariseerd via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen;

verzoekt de regering, de door de RIVM aangewezen bronnen op te nemen in de uitwerking van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Veldhoven

Van Tongeren

Smaling


Status

Ingediend

Voor

PvdA, CDA, PVV, D66, CU, GL, SGP, PvdD, 50+Baaij, 50+Klein

Tegen

VVD, GrBvK, VanVliet