Amen­dement Ouwehand om de metingen van broei­kas­gas­uit­stoot te behouden


30 oktober 2014

De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 wordt als volgt gewijzigd

I

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1 000).

II

In artikel 19 Klimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1 000).

Toelichting

Het ECN voert sinds 1992 metingen uit naar de uitstoot van broeikasgassen, via de meetmast van het KNMI in Cabauw. De regering is voornemens om deze metingen niet langer te financieren. Indiener is van mening dat het onverstandig is om de metingen af te schaffen. De metingen zijn belangrijk om de officiële emissieboekhouding te controleren. In het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland zijn grote verschillen ontdekt tussen de berekende uitstoot van methaan en wat er aan daadwerkelijke uitstoot werd gemeten. Indiener wijst tevens op de lopende discussie omtrent het ammoniakbeleid, waarin de berekeningen fors blijken af te wijken van de metingen, wat leidt tot discussie over de effectiviteit van het gevoerde beleid. Indiener is van mening dat het beter is om dit soort discussies te voorkomen door de huidige metingen te continueren.

Dit amendement voorziet voor 2015 in de benodigde financiering van 200.000 euro voor 2015. Dekking wordt gevonden in het niet juridisch verplichte deel van artikel 14.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen