Motie Ouwehand: Draag zorg ervoor dat de mest­ver­vuiling dusdanig afneemt dat de gesloten grond­wa­ter­win­punten binnen 5 jaar weer kunnen worden geopend


28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op 89 van de ruim 200 grondwaterwinpunten die gebruikt worden voor de winning van drinkwater in Nederland, de afgelopen jaren hogere doses meststoffen zijn aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, vooral in veedichte gebieden in het oosten en het zuiden van ons land,

constaterende, dat het steeds moeilijker en duurder wordt om dit grondwater te zuiveren tot bruikbaar drinkwater,

constaterende, dat de waterbedrijven de afgelopen jaren 21 winpunten hebben moeten sluiten omdat het water dusdanig met mest vervuild is dat zuiveren te kostbaar is geworden,

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de mestvervuiling dusdanig afneemt dat de gesloten grondwaterwinpunten binnen 5 jaar weer kunnen worden geopend,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, SP, PvdA, CU, 50PLUS, DENK, SGP, FVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand & Grashoff: Draag zorg ervoor dat niet nog meer winningspunten voor drinkwater gesloten moeten worden

Lees verder

Motie Van Raan c.s.: een Commissie Snoeien uit het primair onderwijs samen stellen en deze commissie alle mogelijkheden geven om de knelpunten in het onderwijs met betrekking tot hun werkzaamheden in kaart te brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer