Motie Van Raan c.s.: een Commissie Snoeien uit het primair onderwijs samen stellen en deze commissie alle moge­lijk­heden geven om de knel­punten in het onderwijs met betrekking tot hun werk­zaam­heden in kaart te brengen


29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ons onderwijs gebukt gaat onder grote regeldruk en beperkte middelen en menskracht,

constaterende dat het gebrek aan tijd in het primair onderwijs nijpend is,

overwegende dat leerkrachten in het primair onderwijs zelf de beste garantie bieden voor kwaliteit en inzicht hebben in wat wel en niet werkt,

verzoekt de regering een Commissie Snoeien uit het primair onderwijs samen te stellen en deze commissie alle mogelijkheden te geven om de knelpunten in het onderwijs met betrekking tot hun werkzaamheden in kaart te brengen,

verzoekt de regering de genoemde commissie ruimhartig te faciliteren,

verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie bindend te verklaren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Van Brenk

Beertma


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, D66, CDA, SP, GL, PvdA, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer