Motie Ouwehand & Grashoff: Draag zorg ervoor dat niet nog meer winnings­punten voor drink­water gesloten moeten worden


28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op 89 van de ruim 200 grondwaterwinpunten die gebruikt worden voor de winning van drinkwater in Nederland, de afgelopen jaren hogere doses meststoffen zijn aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, vooral in veedichte gebieden in het oosten en het zuiden van ons land,

constaterende, dat het steeds moeilijker en duurder wordt om dit grondwater te zuiveren tot bruikbaar drinkwater,

constaterende, dat de waterbedrijven de afgelopen jaren 21 winpunten hebben moeten sluiten omdat het water dusdanig met mest vervuild is dat zuiveren te kostbaar is geworden,

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat er niet nog meer winningspunten voor drinkwater gesloten moeten worden als gevolg van mestvervuiling,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Grashoff


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, CU, SGP, FVD