Motie Ouwehand: in zetten op een transitie naar een volledig natuur­in­clu­sieve landbouw


24 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afdoende bescherming van de biodiversiteit in combinatie met de gangbare landbouw onmogelijk is gebleken, wat zich onder ander uit in een drastische afname van boerenlandvogels;

constaterende dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal-Economische Raad een radicale koerswijziging in de landbouw nodig is;

van mening dat we op termijn in het geheel afscheid moeten nemen van de gangbare landbouw,

verzoekt de regering om in te zetten op een transitie naar een volledig natuurinclusieve landbouw;

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: de vissenwelzijnsnota uit 2003 actualiseren

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme: het afschot van zwanem met hagelpatronen verbieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer