Motie Ouwehand: de veestapel niet laten groeien


24 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland het meest veedichte land ter wereld is,

constaterende, dat de grote veestapel negatieve gevolgen met zich meebrengt voor natuur, milieu en dierenwelzijn,

spreekt uit, dat het onwenselijk is dat de Nederlandse veestapel verder in omvang toeneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, SGP, ChristenUnie, D66, CDA, 50PLUS