Motie: Uitbreiding van veror­dening om conflict­grond­stoffen tegen te gaan


29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie tracht het gebruik van conflictmineralen tegen te gaan;

overwegende, dat de verordening van de Europese Commissie zich slechts richt op vier mineralen en 17 afgeleide productcodes;

verzoekt de regering te pleiten voor de opname van additionele conflictmineralen in de Europese verordening en te pleiten voor een systematiek waarin eenvoudig conflictmineralen aan de lijst kunnen worden toegevoegd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma
Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen