Motie: Uitbreiding van veror­dening om conflict­grond­stoffen tegen te gaan


29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese Commissie tracht het gebruik van conflictmineralen tegen te gaan;

overwegende, dat de verordening van de Europese Commissie zich slechts richt op vier mineralen en 17 afgeleide productcodes;

verzoekt de regering te pleiten voor de opname van additionele conflictmineralen in de Europese verordening en te pleiten voor een systematiek waarin eenvoudig conflictmineralen aan de lijst kunnen worden toegevoegd.

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma
Thieme


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: de uitstoot van kwik door de kolencentrale in de Eemshaven flink reduceren

Lees verder

Motie Thieme: kom met bindende aanpak om misstanden bij grondstoffenwinning en handel aan te pakken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer