Motie Ouwehand: boven­grens onder­wa­ter­geluid opnemen in het kader ecologie en cumulatie voor wind­energie op zee


25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de installatie van windmolens op zee veel geluid met zich mee kan brengen dat negatieve gevolgen heeft voor het onderwaterleven,

constaterende dat Duitsland een bovengrens heeft gesteld aan het niveau het onderwatergeluid dat bij de installatie van windmolens maximaal mag worden geproduceerd,

constaterende dat dit kabinet nog onderzoekt of een dergelijke geluidsnormstelling een plek krijgt in het nog te ontwikkelen kader ecologie en cumulatie,

verzoekt de regering, net als Duitsland een bovengrens voor onderwatergeluid op te nemen in het kader ecologie en cumulatie voor windenergie op zee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen