Motie Ouwehand: in zetten op livestreams van het gehele slacht­proces en deze livestreams voor het publiek toegan­kelijk maken


5 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de slacht het meest stressvolle moment is in het leven van een ‘productiedier’, en dat de wet stelt dat het lijden van dieren voorafgaand en gedurende de slacht tot het minimum moet worden beperkt;

constaterende, dat het kabinet inzet op cameratoezicht in slachthuizen en er vanuit zegt te gaan dat de vleessector niets te verbergen heeft;

constaterende, dat de privacy van medewerkers van of toezichthouders in het slachthuis geborgd kan worden door het aanscherpen van de nu al geldende kledingvoorschriften, waardoor mensen –als ze al in beeld komen– onherkenbaar zullen zijn,

verzoekt de regering, in te zetten op livestreams van het gehele slachtproces en deze livestreams voor het publiek toegankelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, DENK, FVD