Motie Ouwehand/De Groot over een moni­to­rings­systeem voor zoönosen in de varkens­hou­derij


17 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat virologen waarschuwen voor griepvirussen die rondgaan in de varkenshouderij en die over kunnen springen op mensen,

spreekt uit dat het onverantwoord is dat hier geen enkele monitoring op plaatsvindt,

verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen met een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
De Groot


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, BBB

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een effectief maatregelenpakket om per direct de risico's van het vogelgriepvirus te verminderen

Lees verder

Motie Ouwehand over een wetsvoorstel dat provincies en gemeenten in staat stelt om hun inwoners te beschermen tegen gezondheidsrisico's uit de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer