Motie Ouwehand/De Groot over een moni­to­rings­systeem voor zoönosen in de varkens­hou­derij


17 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat virologen waarschuwen voor griepvirussen die rondgaan in de varkenshouderij en die over kunnen springen op mensen,

spreekt uit dat het onverantwoord is dat hier geen enkele monitoring op plaatsvindt,

verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen met een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
De Groot


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, BBB