Motie Ouwehand over een wets­voorstel dat provincies en gemeenten in staat stelt om hun inwoners te beschermen tegen gezond­heids­risico's uit de veehou­derij


17 maart 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat decentrale overheden behoefte hebben aan wettelijke instrumenten om inwoners te beschermen tegen gezondheidsrisico’s,

constaterende dat volksgezondheid nu geen wettelijk criterium is in de vergunningverlening aan de veehouderij,

constaterende dat kabinet Rutte II hiervoor een wetsvoorstel ontwikkelde, maar dat het derde kabinet Rutte dit wetsvoorstel van tafel haalde,

verzoekt de regering met spoed te komen met een wetsvoorstel dat provincies en gemeenten in staat stelt om haar inwoners te beschermen tegen gezondheidsrisico’s uit de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand/De Groot over een monitoringssysteem voor zoönosen in de varkenshouderij

Lees verder

Motie Van Raan en Kröger over een herziene Luchtvaartnota maken met daarin een krimpscenario

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer