Motie Ouwehand c.s. over kortere produc­tie­ketens in de landbouw


15 maart 2018

De Kamer,


Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat lange productieketens veel administratieve lasten en controles met zich meebrengen, kwetsbaar zijn en veel vragen van de handhavingsinstanties, waaronder de NVWA;

Verzoekt de regering om in de toegezegde visie op de landbouw de mogelijkheden te verkennen om de productieketens te verkorten;

En gaat over tot de orde van de dag.


Ouwehand
Graus
Grashoff


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, DENK, SGP, ChristenUnie, FVD, PvdA, 50PLUS, PvdD

Tegen

D66, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Onderzoek mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek naar illegale GenX-lozingen

Lees verder

Motie Kröger/Van Raan: een maximumaantal vluchten voor klein zakelijk verkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer