Motie Ouwehand c.s. over kortere produc­tie­ketens in de landbouw


15 maart 2018

De Kamer,


Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat lange productieketens veel administratieve lasten en controles met zich meebrengen, kwetsbaar zijn en veel vragen van de handhavingsinstanties, waaronder de NVWA;

Verzoekt de regering om in de toegezegde visie op de landbouw de mogelijkheden te verkennen om de productieketens te verkorten;

En gaat over tot de orde van de dag.


Ouwehand
Graus
Grashoff


Status

Aangenomen

Voor

SP, GroenLinks, DENK, SGP, ChristenUnie, FVD, PvdA, 50PLUS, PvdD

Tegen

D66, VVD, CDA