Motie Kröger/Van Raan: een maxi­mum­aantal vluchten voor klein zakelijk verkeer


22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vliegverkeer gedefinieerd als General Aviation ten dele niet onder de huidige slotverordening valt en in principe niet aan een maximum is gebonden;

overwegende dat dit een segment is waar een sterke groei plaatsvindt, die bijdraagt aan de geluidsbelasting van het vliegverkeer voor omwonenden;

verzoekt de regering om, met voorstellen te komen die ook klein zakelijk verkeer aan een maximumaantal vluchten binden en daarover met de Kamer in overleg te treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger Van Raan


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, DENK, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw

Lees verder

Motie Van Raan over het handhaven op het aantal vliegtuigbewegingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer