Motie Wassenberg: Onderzoek moge­lijkheid van straf­rech­telijk onderzoek naar illegale GenX-lozingen


14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat GenX-stoffen giftig zijn, schadelijke effecten voor de lever hebben en mogelijk kankerverwekkend zijn en dat GenX absoluut niet in de omgeving, het water of de lucht thuishoort,

constaterende dat GenX op verschillende momenten via het bedrijf Chemours in Dordrecht in de omgeving terecht is gekomen,

constaterende dat GenX eveneens op verscheidene plekken in Noord-Brabant in de omgeving terecht is gekomen,

overwegende dat de herhaalde illegale uitstoot van GenX op een structureel karakter lijkt te wijzen,

verzoekt de regering om de afdeling Milieucriminaliteit van het Functioneel Parket te laten onderzoeken of de uitstoot van GenX als een vorm van milieucriminaliteit dient te worden aangemerkt en vervolgd dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: Zet GenX nog vóór de zomer op lijst zeer zorgwekkende stoffen

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over kortere productieketens in de landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer