Motie Van Raan: verduurzaam tech­nische oplei­dingen via Tech­niekpact


11 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de toekomst van generaties op het spel staat door klimaatverandering;

Constaterende dat het tempo van de transitie naar een meer duurzame samenleving mede afhankelijk is van de hoeveelheid technici die geschoold zijn in kennis en kunde over niet-fossiele brandstoffen;

Constaterende dat het kunnen leveren van een bijdrage aan de transitie naar een meer duurzame samenleving een motiverende factor kan zijn voor jongeren bij het kiezen van een technisch beroep;

Verzoekt de regering om vanuit de Landelijke Regiegroep Techniekpact nadrukkelijk aan te sturen op het transformeren van de technische opleidingen tot opleidingen die zo veel mogelijk in het teken staan van het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving (zoals opleidingen op het gebied van reparatie, herstel en hergebruik);

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen