Motie Ouwehand c.s. over het opheffen van het minis­terie van LNV


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de kerntaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet met elkaar te verenigen zijn;

verzoekt de regering een verkenning uit te voeren naar de kansen en perspectieven van het opheffen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mogelijkheden te verkennen voor een ministerie van Natuur, Milieu, Landschap en Dieren, en de Kamer hierover binnen een half jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD