Motie Ouwehand over uitbreiding van een varkens­be­drijf met tien­dui­zenden extra varkens voorkomen


23 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Limburg een vergunning heeft afgegeven voor de uitbreiding van een varkensbedrijf in Egchel met tienduizenden extra varkens;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de provincie Limburg over deze onwenselijke situatie, met als doel om te voorkomen dat deze staluitbreiding plaatsvindt;

verzoekt de regering tevens in kaart te brengen waar dit doorwerkt in vergelijkbare situaties, en de Kamer hierover binnen een maand te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van der Plas/Wassenberg over de koopkrachtontwikkeling van studenten expliciet opnemen in de officiƫle koopkrachtberekeningen en meenemen in het Nibud Studentenonderzoek

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer