Motie Ouwehand c.s. over de open­baar­making van de adviezen van de Dier­ex­pe­ri­men­ten­com­missies


30 januari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het evaluatierapport "Noodzakelijk Kwaad" uitwijst dat de Wet op de dierproeven (WOD) is achtergebleven bij de ontwikkelingen die sedert haar inwerkingtreding hebben plaatsgevonden in het algemeen bestuursrecht;
overwegende, dat de Wet openbaarheid van bestuur voldoende mogelijkheden bevat om mogelijke (bedrijfsvertrouwelijke) gegevens uit DEC-adviezen te beschermen;
overwegende, dat inzicht in DEC-adviezen, die de wetgever als voorwaarde heeft gesteld voor het uitvoeren van dierproeven, een voorwaarde vormt voor de controleerbaarheid van het functioneren van de Wet op de dierproeven in de praktijk;
verzoekt de regering de adviezen van Dierexperimentencommissies openbaar te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, SGP, VVD