Motie Ouwehand c.s. over een noodplan gees­te­lijke gezond­heidszorg


18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de geestelijke gezondheidszorg mensen afhankelijk zijn van dag-tot-dagzorg, waarbij menselijk contact noodzakelijk en soms zelfs van levensbelang is;

constaterende dat door de maatregelen tegen het coronavirus er onduidelijkheid is ontstaan over hoe deze zorg kan worden voortgezet;

verzoekt de regering met een noodplan ggz te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand,
Hijink,
Asscher,
Kuzu,
Van der Staaij,
Krol,
Wilders,
Baudet
Van Kooten-Arissen


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD