Motie Ouwehand c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen


18 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het Nederlandse beleid om de coronacrisis te bestrijden gebaseerd moet zijn op de adviezen van deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Outbreak Management Team (OMT) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);

verzoekt de regering bij deze uitbraak van corona de adviezen van de WHO op te (blijven) volgen en direct verdergaande maatregelen te nemen wanneer dat nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Kuzu
Van Haga
Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

PVV, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over de klimaateffecten van voedsel laten meewegen bij voedingsadviezen en -campagnes

Lees verder

Motie Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer