Motie Ouwehand: bron­maat­re­gelen en een krimp van de veestapel in het mest­beleid


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland er al in een vroeg stadium door de Eurocommissaris van Milieu op is gewezen dat het nemen van bronmaatregelen in het mestbeleid een essentieel onderdeel is waarop de goedkeuring van het actieprogramma Nitraatrichtlijn door de Europese Commissie gebaseerd zal zijn,

constaterende, dat de Nederlandse inzet tot nu toe enkel inzet op be- en verwerking van mest

verzoekt de regering, in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn gerichte bronmaatregelen op te nemen, waaronder een krimp van de veestapel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie, D66, 50PLUS