Motie Ouwehand: trek het dero­ga­tie­verzoek in


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland onverminderd kampt met een mestoverschot en niet aan de waterkwaliteitsnormen voldoet vanwege de aanhoudende uitspoeling van mest,

overwegende, het belang van gezonde bodems en een goede oppervlaktewaterkwaliteit,

verzoekt de regering, het verzoek tot derogatie van de nitraatrichtlijn in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, SP