Motie Ouwehand: breng kosten van gentech voor milieu en biodi­ver­siteit in beeld


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een lichte impact assessment zal opstellen over het Europese voorstel om op nationaal niveau de handel en het gebruik van ggo’s te beperken of te verbieden,

verzoekt de regering deze impact assessment niet alleen te richten op directe economische kosten, maar ook op de kosten van klimaatverandering en het verlies biodiversiteit die door teelt en handel van ggo’s veroorzaakt kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GL, PvdD, GrK/O

Tegen

VVD, CDA, PVV, D66, CU, SGP, 50+, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet