Motie Ouwehand: maak dierlijke producten gevoerd met gentech herkenbaar


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

speekt uit dat keuzevrijheid van groot belang is,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat producten van dieren die zijn gevoerd met ggo’s als zodanig herkenbaar zijn voor de consument,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, PvdD, GrK/O

Tegen

VVD, CDA, PVV, D66, CU, GL, SGP, 50+, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet