Motie Ouwehand: ga niet in beroep tegen klimaatzaak zonder in ieder geval de Kamer te spreken


1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rechter in een historische uitspraak heeft geoordeeld dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% verlaagd moet hebben ten opzichte van 1990,

constaterende dat de regering heeft aangekondigd in augustus dit jaar een besluit te willen nemen over het al dan niet aantekenen van hoger beroep,

van mening dat het een unieke zaak betreft waar de Kamer niet buiten kan worden gehouden,

verzoekt de regering in ieder geval niet in hoger beroep te gaan in de klimaatzaak zonder hierover eerst met de Kamer te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Veldhoven
Van Tongeren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer