Motie Ouwehand: de Gids voor Goede Prak­tijken voor het welzijn van paarden borgen in wetgeving


26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal meldingen over verwaarlozing of mishandeling van paarden en pony’s onverminderd hoog blijft,

constaterende dat de dierenpolitie en Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn vragen om specifieke regels met betrekking tot het welzijn van paarden zodat zij daadwerkelijk kunnen handhaven,

overwegende dat de door de sector ontwikkelde Gids voor Goede Praktijken nu nog vrijblijvend is en dus niet kan dienen als basis voor handhaving,

verzoekt de regering, de Gids voor Goede Praktijken voor het welzijn van paarden te borgen in wetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: bij lichte overtredingen een educatieve maatregel opleggen

Lees verder

Motie Ouwehand: verbod op paardenmarkten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer