Motie Ouwehand beëin­digen veehou­derij in buurt Natura 2000 en uit markt nemen mest­pro­duc­tie­rechten


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet 200 miljoen euro uittrekt voor vrijwillige regelingen waarmee veehouders in de buurt van Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden hun bedrijven kunnen beëindigen, omschakelen of verplaatsen,

van mening dat het zeer onwenselijk is om zoveel belastinggeld te steken in het verplaatsen van een probleem,

verzoekt de regering, de regelingen voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden en in veenweidegebieden uitsluitend in te zetten voor het beëindigen van bedrijven,

verzoekt de regering voorts de mestproductierechten die gemoeid zijn met de sanering uit de markt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga