Motie Ouwehand stop subsidie mest­ver­gisters


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de afgelopen tien jaar al miljarden euro’s zijn gestoken in mestfabrieken en dat hier de komende jaren nog honderden miljoenen euro’s bij dreigen te komen,

constaterende dat mestvergisters voor grote overlast en risico’s zorgen voor omwonenden door onder andere stankoverlast, ontploffingsgevaar en het mogelijk vrijkomen van giftige gassen;

constaterende dat het vergisten van mest zelf erg weinig energie oplevert en dat ook de klimaatwinst minimaal is,

verzoekt de regering, geen subsidies meer te verlenen voor mestvergisters,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga