Motie Ouwehand uitspreken dat halvering veestapel nodig is om natuur-, milieu-, klimaat- en dieren­wel­zijns­doelen te halen


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister spreekt over de noodzaak om te komen met een echt lange termijn perspectief,

overwegende dat ecologen stellen dat het aantal dieren in de Nederlandse veehouderij met de helft tot twee derde moet krimpen om de natuurdoelen te halen,

constaterende dat, onder andere, de Raad voor de Leefomgeving stelt dat een krimp van de veestapel onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen en adviseert om hier snel duidelijkheid over te bieden,

overwegende dat boeren duidelijkheid verdienen,

spreekt uit dat de doelen op het gebied van natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn waaraan dit kabinet zich heeft gecommitteerd, vragen om een krimp van de veestapel van minimaal 50%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen