Motie Ouwehand: alle kosten die met vuurwerk te maken hebben in kaart brengen


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen duidelijk beeld bestaat over de jaarlijks gemaakte kosten rondom jaarwisseling met betrekking tot overlast, schade, milieuvervuiling, geweld tegen hulpverleners, zorgkosten en arbeidsongeschiktheid door blijvend letsel,

verzoekt de regering, alle kosten die met vuurwerk te maken hebben, ook die op de lange termijn, in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, GrK├ľ, LKLE, PvdD, SGP, SP, CU

Tegen

50PLUS, CDA, D66, GrBvK, LHOU, LVLI, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand cs: geef gemeenten de bevoegdheid om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen

Lees verder

Motie Ouwehand: verbod op consumentenvuurwerk uiterlijk in 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer