Motie Ouwehand: alle kosten die met vuurwerk te maken hebben in kaart brengen


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen duidelijk beeld bestaat over de jaarlijks gemaakte kosten rondom jaarwisseling met betrekking tot overlast, schade, milieuvervuiling, geweld tegen hulpverleners, zorgkosten en arbeidsongeschiktheid door blijvend letsel,

verzoekt de regering, alle kosten die met vuurwerk te maken hebben, ook die op de lange termijn, in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, GrK├ľ, LKLE, PvdD, SGP, SP, CU

Tegen

50PLUS, CDA, D66, GrBvK, LHOU, LVLI, PVV, PvdA, VVD