Motie Ouwehand: verbod op consu­men­ten­vuurwerk uiterlijk in 2020


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk, waaronder veel kinderen, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg;

overwegende dat de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers, en dat de helft van de letsels veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk;

constaterende dat het kabinet de regels rond consumentenvuurwerk welliswaar heeft aangescherpt maar dat artsen, burgemeesters en brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen, met als einddoel een verbod op consumentenvuurwerk, noodzakelijk zijn

overwegende, dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat;

verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op consumentenvuurwerk uiterlijk in 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, LKLE, PvdD, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, GrBvK, GrK├ľ, LHOU, LVLI, PVV, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: alle kosten die met vuurwerk te maken hebben in kaart brengen

Lees verder

Motie Ouwehand: afsteektijden vuurwerk verder beperken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer