Motie Ouwehand cs: geef gemeenten de bevoegdheid om een gemeen­telijk vuur­werk­verbod in te stellen


1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende gemeenten de regering hebben gevraagd hen meer mogelijkheden te geven om vuurwerkoverlast aan te pakken;

constaterende dat is gebleken dat bij een verbod op vuurwerk en open vuren ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink afneemt,

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen, al dan niet met uitzondering van specifieke afsteeklocaties aan te wijzen of tenminste pilots hiertoe op te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Tongeren

Klein


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, GrK├ľ, LKLE, PvdD, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, D66, GrBvK, LHOU, LVLI, PVV, PvdA, SP, VVD