Motie Akerboom over regels voor genetisch gema­ni­pu­leerde gewassen


19 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie met een voorstel is gekomen om de regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen te versoepelen,

constaterende dat dit voorstel tot veel onzekerheid leidt bij consumenten, de biologische sector, boeren en veredelaars die gentechvrij willen blijven,

verzoekt de regering zich actief in te zetten voor het waarborgen van de keuzevrijheid van de consument, de wens van de biologische sector om gentechvrij te blijven en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, FVD, DENK, Van Haga, Volt, Omtzigt

Tegen

CDA, BBB, SGP

Lees onze andere moties

Motie Akerboom/De Groot over niet langer toestaan dat vleeskuikens worden gehouden in de hoogste bezettingscategorie

Lees verder

Motie Ouwehand/Akerboom over de intrinsieke waarde van wilde dieren opnemen in de wet natuurbescherming/omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer