Motie Van Esch inzake een verbod op plastic in siga­ret­ten­filters


3 februari 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er plastic zit in sigarettenfilters,

Constaterende dat sigarettenfilters op nummer 1 staan in de top tien van gevonden zwerfafval en een belangrijk ‘ingrediënt’ zijn van de plasticsoep,

Constaterende dat sigarettenfilters in de natuur belanden en niet of nauwelijks afbreken, maar in plaats daarvan uiteenvallen in microplastics en chemicaliën lekken, met alle gevolgen van dien voor het milieu en de dieren die ermee in aanraking komen,

Overwegende dat er alternatieven bestaan voor plastic in sigarettenfilters,

Verzoekt de regering om, totdat een rookvrije generatie is bereikt, in ieder geval een nationaal verbod in te stellen op plastic in sigarettenfilters,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg inzake het omlaag brengen van de mestproductie binnen natuur- en milieugrenzen

Lees verder

Motie Van Esch over een verbod op het gebruik van wegwerpbekers en -voedselverpakkingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer