Motie opnemen intrin­sieke waarde wilde dieren in Aanvul­lingswet Natuur Omge­vingswet


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de intrinsieke waarde van het dier werd erkend in de Flora- en faunawet en als leidend beginsel is vastgelegd in de Wet dieren, maar niet is opgenomen in de huidige Wet Natuurbescherming noch in het wetsvoorstel Aanvullingswet Natuur Omgevingswet,

verzoekt de regering de intrinsieke waarde van wilde dieren op te nemen in de Aanvullingswet Natuur Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer