Motie vervang wets­voorstel Aanvul­lingswet Natuur Omge­vingswet door natuurwet die inzet op actief natuur- en biodi­ver­si­teits­herstel


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het IPBES rapport een ongekend verlies aan biodiversiteit in een duizelingwekkend tempo aantoont,

overwegende dat de Wet natuurbescherming al een verslechtering betekende van de bescherming van de kwetsbare natuur in Nederland ten opzichte van eerdere wetten,

overwegende dat de bescherming van de natuur in de Aanvullingswet Natuur Omgevingswet verder uitholt door de ruimere afwegingsruimte voor decentrale overheden,

verzoekt de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet Natuur Omgevingswet in te trekken en een natuurwet te maken die inzet op actief natuur- en biodiversiteitsherstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer