Motie wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug­brengen tot nul soorten


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vijf diersoorten – haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif – worden bejaagd zonder nut of noodzaak,

overwegende dat de wettelijke erkenning van de intrinsieke waarde van dieren op gespannen voet staat met het zonder nut of noodzaak doden van die dieren,

verzoekt de regering de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug te brengen tot nul soorten en afschot alleen toe te staan in gevallen van gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke schade of aantoonbare probleemsituaties binnen de populatie of voor flora en/of fauna die niet op een minder ingrijpende wijze op te lossen is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie opnemen intrinsieke waarde wilde dieren in Aanvullingswet Natuur Omgevingswet

Lees verder

Motie afschaffing landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer