Motie Schouw/Thieme: keten­kwa­li­teits­sys­temen voor voedsel


25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ten minste 33 verschillende zelfcontrolesystemen voor de kwaliteit van vlees bestaan, die onvoldoende zorgen voor kwaliteitsborging in de hele keten,

constaterende dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoritert te beperkt fysiek controleert en pas in geval van incidenten die controle opvoert,

overwegende dat het voor consument en producent essentieel is dat de kwaliteit van voedsel is gegarandeerd,

verzoekt de regering te onderzoeken of de verschillende ketenkwaliteitssystemen voor voedsel kunnen worden geuniformeerd en verbreed van voedselveiligheid tot 'kwaliteit breed' (inclusief dierenwelzijn en milieu) en de NVWA op te dragen en in staat te stellen frequenter fysieke en onaangekondigde inspecties in de vleesketen uit te voeren, naast controle op zelfcontrolesystemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw
Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

SGP, CDA, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme: etiketteringsplicht voor de herkomst van dierlijke ingredienten

Lees verder

Motie Omtzigt c.s.: opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer