Motie om vóór de behan­deling van het Belas­tingplan alter­na­tieve voor­stellen voor versterking van het vesti­gings­klimaat te inven­ta­ri­seren


21 september 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat de afschaffing van de dividendbelasting onvoldoende is beargumenteerd;

Overwegende, dat een goed vestigingsklimaat belangrijk is voor de Nederlandse economie,

Verzoekt het kabinet om vóór de behandeling van het Belastingplan alternatieve voorstellen voor versterking van het vestigingsklimaat te inventariseren en daarover de Kamer te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Klaver
Thieme
Marijnissen
Asscher
Wilders
Van der Staaij
Kuzu
Krol
Baudet


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie over de onwenselijkheid van het over de hele wereld slepen van voor productie gehouden dieren

Lees verder

Motie om afschaffen dividendbelasting in apart wetsvoorstel voor te leggen aan Tweede Kamer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer