Motie: geen groeps­ver­gun­ningen voor gentech-proeven en teelt


4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister in nadere ministeriële regels groepen van genetisch gemodificeerde organismen aan kan wijzen, waarvoor een (groeps)vergunning onder vaste voorschriften mogelijk is betreffende introducties in het milieu;

van mening dat genetisch gemodificeerde organismen bij introducties in het milieu, per geval beoordeeld moeten worden;

verzoekt de regering geen (groeps)vergunning onder vaste voorwaarden mogelijk te maken, maar genetisch gemodificeerde organismen per geval te blijven beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, CU, GL, SGP, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet