Motie Azarkan/Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel van de slachtoffers geen vertrouwen hebben in de overheid;

verzoekt de regering, ieder kwartaal te onderzoeken hoe het vertrouwen in de overheid bij de getroffen ouders zich ontwikkelt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Azarkan/Van Raan over het delen van alle stukken die betrekking hebben op memo-Palmen

Lees verder

Motie leden Van Raan/Simons over het benadrukken van ambtelijke ethiek bij de Belastingdienst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer