Motie Azarkan/Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel van de slachtoffers geen vertrouwen hebben in de overheid;

verzoekt de regering, ieder kwartaal te onderzoeken hoe het vertrouwen in de overheid bij de getroffen ouders zich ontwikkelt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen