Motie Laçin/Wassenberg over stoppen met het veron­diepen van plassen


17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verondiepen van plassen vaak gebeurt met vervuilde grond uit het buitenland;

constaterende dat natuurwetenschappers twijfelen aan de meerwaarde van het verondiepen voor natuurontwikkeling;

overwegende dat andere landen strengere regels hanteren dan Nederland;

overwegende dat de regels op plastic in baggerspecie zijn aangescherpt in 2018 maar voor andere materialen en stoffen niet;

overwegende dat Nederland niet het afvalputje van Europa moet zijn;

verzoekt de regering, te stoppen met het verondiepen van plassen tot de invoering van de Omgevingswet;

verzoekt de regering tevens, de regels in andere landen te onderzoeken en te vergelijken met de geldende regels in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over onderzoek naar een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen

Lees verder

Motie over het beter inzetten op preventie van dementie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer