Motie Wassenberg over onderzoek naar een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen


17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het oplaten van ballonnen ernstige gevolgen heeft voor het milieu en voor dieren;

constaterende dat een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature laat zien dat ballonnen doodsoorzaak nummer één zijn onder zeevogels en dat zij verantwoordelijk zijn voor 40% van de sterfgevallen;

constaterende dat uit een opinietest van EenVandaag blijkt dat 71% van de Nederlanders voor een ballonnenoplaatverbod is;

constaterende dat drie kwart van de Nederlandse gemeenten nog steeds geen ballonnenoplaatverbod kent;

verzoekt de regering, de milieuschade en vogelsterfte die veroorzaakt worden door ballonnen te inventariseren en onderzoek te doen naar de effecten van een landelijk ballonnenoplaatverbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, DENK, SP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over de uitspraak dat Lelystad Airport niet de status heeft van "gerealiseerd project"

Lees verder

Motie Laçin/Wassenberg over stoppen met het verondiepen van plassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer