Motie over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leerlingen in het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis zowel leerachterstanden als achterstanden op het gebied van cultuur en sport opliepen en dit niet vergeten of onderbelicht mag raken;

overwegende dat leerlingen veel profijt zouden hebben van het aanbieden van activiteiten in sport en cultuur;

verzoekt de regering, 3% van het budget uit het Nationaal Programma Onderwijs voor het funderend onderwijs te oormerken voor de besteding van bewezen effectieve initiatieven en activiteiten op het gebied van sport en cultuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Kwint

Van Baarle

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, JA21, Van Haga