Motie Kuzu/Teunissen over het er bij Israël op aandringen om het bestoken van civiele doelen onmid­dellijk te staken


20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Israël niet alleen militaire maar ook civiele doelen probeert te vernietigen, waaronder woonhuizen en wegen;

overwegende dat dit de wederopbouw van Gaza sterk zal bemoeilijken;

verzoekt de regering om bij Israël erop aan te dringen om het bestoken van civiele doelen onmiddellijk te staken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga